vineri, 4 februarie 2011

Regulamentul de organizare si desfasurare

ASOCIAŢIA JUDEŢIANĂ A ORGANIZATORILOR DE EVENIMENTE BOTOŞANI


REGULAMNTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE


CLUBULUI FOTOGRAFILOR BOTOSANI 

.
                             
      

-          sa puna la dispozitie bilunar timp de cate 2 ore o sala cu 30 lucuri;
-         echipamente tehnice necesare, pentru intrevederile membrilor
      Clubului Fotografilor Botosani;
-         sa puna la dispozitie pentru membri clubului o sala pentru expozitie foto;
-          sa puna la dispozitie un set de 50 de rame (50 X 70cm.), pentru expozitiile
                          organizate de membri Clubului Fotografilor Botosani;
-          sa punala dispozitie un set de 50 de rame (50 X 70cm.) pentru expozitiile
                         membrilor Clubului Fotografilor Botosani in alte spatii decat cele prevazute;
-          să susţină financiar un site, un forum şi un blog prin care să se promoveze activitatea             
-          Clubului Fotografilor Botosani
-          să susţină financiar, complet sau parţial, în funcţie de posibilităţi şi costuri, unele     activităţi ale Clubului Fotografilor (expoziţii, concursuri, excursii foto-documentare, aducerea unor invitaţi, conferinţe, realizarea şi tipărirea unor materiale publicitare ş.a.)
-         să tipărească afişele care anunţă activităţile Clubului Fotografilor;
-         să promoveze în mass-media evenimentele organizate de către Clubul Fotografilor
-         să ofere legitimaţii membrilor Clubului Fotografilor;
-         să nu transmită unor terţe persoane, fizice ori juridice, datele personale ale membrilor Clubului Fotografilor
-         doar membrii Clubului Fotografilor au datoria de a contribui la buna desfăşurare a tuturor acţiunilor specifice: montarea şi demontarea expoziţiilor, transportul lucrărilor sau echipamentelor, redactarea şi expedierea corespondenţei, machetarea, listarea şi difuzarea materialelor promoţionale, organizarea excursiilor foto-documentare ş.a.m.d.
-         să susţină financiar un site, un forum şi un blog prin care să se promoveze activitatea Clubului Fotografilor
-         pentru materialele publicitare proprii şi pentru activităţile interne, să utilizeze lucrările fotografice ale membrilor Clubului Fotografilor Botosani, dar numai după ce a obţinut acordul autorilor, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
-          să nu accepte prezentarea publică (în expoziţii, afişe, proiecţii, site, forum, blog ş.a.) a lucrărilor ce nu corespund standardelor etice şi estetice corespunzătoare unei instituţii culturale publice.
-          in exclusivitate prin intermediul Clubului Fotografilor, Asociataia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente va iniţia şi va susţine relaţii fotografice cu persoane fizice ori juridice, din ţară sau străinătate, prin organizarea unor manifestări de specialitate (expoziţii, conferinţe, concursuri ş.a.).
-          Clubului Fotografilor Botosani este deschis pentru toate persoanele pasionate de fotografie, fără deosebire de vârstă şi pregătire profesională sau artistică.
-          inscrierile în Clubul Fotografilor se pot face pe baza completari unui formular;
-          Clubului Fotografilor Botosani este o asociere liberă de persoane, care, temporar, având interese fotografice comune doresc să se întrajutoreze şi se obligă să respecte atât prevederile prezentului Regulament Intern de Funcţionare cât şi deciziile structurii de conducere a Clubului Fotografilor.
-          membrii Clubului Fotografilor îşi propun să se informeze şi să se susţină reciproc.
În acest scop, ei organizează întrevederi, ateliere, conferinţe, expoziţii, proiecţii, concursuri, excursii foto-documentare, tabere de creaţie ş.a., beneficiind de sprijinul Asociatiei Judetiene a Organizatorilor de Evenimente Botosani;
-          in cadrul Clubului Fotografilor este descurajată orice formă de competiţie artistică internă, deoarece, din punct de vedere al pasiunii pentru fotografie, toţi membrii săi sunt consideraţi a fi egali;
-          intrucât activităţile din cadrul Clubului Fotografilor sunt bazate în exclusivitate pe munca voluntară şi neplătită a membrilor săi, persoanele care se implică mai mult în aceste acţiuni au dreptul, cu prioritate, să participe la manifesările organizate de Clubul Fotografilor şi să benficieze de facilităţile oferite de Asociatia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente Botosani;
-          drepturile de autor pentru lucrările personale aparţin fiecărui membru al Clubului Fotografilor în parte şi nici o persoană din Clubul Fotografilor nu are dreptul să înstrăineze, să vândă ori să închirieze nici o lucrare a nici unui alt membru al Clubului Fotografilor, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
-          Adunarea Generală a Clubului Fotografilor este constituită din toţi membrii Clubului Fotografilor.
-          Adunarea Generală a Clubului Fotografilor, prin vot deschis, direct şi obligatoriu, alege anual pe membrii Consiliului Director al Clubului Fotografilor.
-          Clubului Fotografilor Botosani se auto-desfiinţează dacă numărul membrilor săi ajunge mai mic sau egal cu cinci, exceptând pe coordonatorii Clubului Fotografilor Botosani

-          sa incaseze cotizatia in valoare de 15 lei / luna necesara pentru, spatiu, expozitii,echipament
                         tehnic (videoproiector, ecran, laptop), conferinte s.a.m.d.;

    COORDONATORII CLUBULUI FOTOGRAFILOR


-          alcătuieşte Regulamentul Intern de Funcţionare al Clubului Fotografilor Botosani ale cărui prevederi trebuie să fie respectate de către toţi membrii Clubului Fotografilor
-          se ocupă de înscrierile persoanelor care doresc să facă parte din Clubului Fotografilor Botosani, putând să şi respingă cererile pe care le consideră ne adecvate in baza regulamentului de organizare si desfasurare a clubului;
-          consemnează public, pentru fiecare membru al Clubului Fotografilor, activităţile interne pe care acesta le-a desfăşurat, evidenţiind atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative;
-          editează, înmânează, vizează şi anulează legitimaţiile de membru al Clubului Fotografilor
-          stabileşte regulile de alcătuire şi funcţionare pentru instrumentele de comunicare ale Clubului Fotografilor (site, blog, forum, corespondenţă oficială ş.a.);
-          selectează fotografiile şi materialele pentru albumele publice ale Clubului Fotografilor Botosani (catalog anual, site, blog ş.a.);
-          aprobă textele şi machetele tipăriturilor editate sub egida Clubului Fotografilor Botosani;
-          decide dacă afişele şi anunţurile manifestărilor pe care membri ai Clubului Fotografilor Botosani le organizează, pe proprie răspundere, în locaţii externe, pot să conţină numele şi siglele Clubului Fotografilor şi Asociatiei Judetiene a Organizatorilo de Evenimente Botosani;
-          pentru abateri grave, chiar dacă acestea nu sunt specificate în Regulamentul Intern de Funcţionare, coordonatorii Clubului Fotografilor Botosani, după ce îşi justifică deciziile printr-o notificare publicată în blogul şi/sau forumul Clubului Fotografilor Botosani, poate să excludă memembri din  Clubul Fotografilor,
-          coordonatorii Clubului Fotografilor, pot face achiziţionarea unor obiecte de inventar fotografice care să poată fi utilizate de membrii Clubului Fotografilor,
-          coordonatorii Clubului Fotografilor Botosani, pot face iniţierea unor parteneriate publicitare şi/sau financiare cu persoane juridice sau fizice, în folosul Clubului Clubului Fotografilor Botosani.

                               MEMBRII CLUBULUI FOTOGRAFILOR

-          orice persoană, fără deosebire de vârstă şi pregătire profesională sau artistică poate face
parte din Clubul Fotografilor, care achita o cotizatie, in cuantum de 15 lei/luna
-          calitatea de membru al Clubului Fotografilor Botosani nu este un drept dobândit în urma unor merite artistice sau de altă natură, ci doar certifică apartenenţa cuiva la o comunitate de persoane pasionate de fotografie care au decis să se întrajutoreze pentru a progresa fotografic împreună, nefiind un drept dobândit, calitatea de membru al Clubului Fotografilor Botosani poate fi retrasă oricând unei persoane cu aceeaşi promptitudine cu care i-a fost oferită, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Intern de Funcţionare,

           UN MEMBRU AL CLUBULUI FOTOGRAFILOR ARE URMATOARELE   
           DREPTURI         

-         să-şi organizeze expoziţii de fotografie, personale de grup sau colective, în galeriile de artă ale Asociatie Judetiene a Organizatorilor de Evenimente Botosani, putând utiliza ramele şi panourile din inventarul acesteia;
-         să participe la orice întrunire, atelier, excursie documentară sau altă activitate organizată de Clubului Fotografilor Botosani;
-         să participe cu lucrări la expoziţiile şi proiecţiile colective de fotografie ale Clubului Fotografilor Botosani;
-         în activităţile pe care le organizează la Clubul Fotografilor, să fie sprijinit de către colegii săi, prin muncă voluntară, dezinteresată;
-         să se asocieze, după interese fotografice comune, cu alţi membri ai Clubului Fotografilor pentru a studia împreună, a organiza expoziţii, a efectua excursii foto-documentare ş.a.m.d.
-         să-i fie tipărite lucrări în publicaţiile editate de către Clubul Fotografilor;
-         să deţină un portofoliu personal cu lucrări în site-ul Clubului Fotografilor Botosani, susţinut de către Asociatia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente Botosani;
-         să-şi prezinte portofolii cu lucrări, supuse dezbaterii publice şi să beneficieze de comenariile colegilor săi la întrevederile membrilor Clubului Fotografilor Botosani;
-         atunci când prezintă o temă sau un portofoliu fotografic la o întrevedere să invite în sală cel mult trei persoane care nu sunt membre ale Clubului Fotografilor;
-         să beneficieze de informaţiile sau oportunităţile fotografice oferite de către colegii săi în forumul Clubului Fotografilor Botosani;
-         să beneficieze de mediatizarea făcută prin intermediul blogului Clubului Fotografilor;
-         să-i fie promovată activitatea fotografică în mass-media şi prin afişe tipărite de către Asociatia Judetieana a Organizatorilor de Evenimente Botosani;
-         să deţină o legitimaţie care îi atestă calitatea de membru al Clubului Fotografilor;
-         în site-ul şi/sau blogul propriu să-şi afişeze sigla Clubului Fotografilor;
-         cu aprobarea coordonatorilor Clubului Fotografilor Botosani, să insereze sigla Clubului Fotografilor în anunţurile şi afişele manifestărilor fotografice pe care le organizează pe proprie răspundere, în afara Clubului Fotografilor
-         să se retragă oricând doreşte din Clubului Fotografilor Botosani


                               LEGITIMATIA DE MEMBRU AL CLUBULUI FOTOGRAFILOR

-          se înmânează doar persoanei ce are acceptate cel puţin 12 fotografii în site-ul Clubului
      Fotografilor;
-          este oferită gratuit, este valabilă doar vizată bianual şi nu este transmisibilă;
-         nu poate fi retrasă (şi anulată) decât la plecarea persoanei din Clubul Fotografilor;

    UN MEMBRU AL CLUBULUI FOTOGRAFILOR ARE URMATOARELE     
    OBLIGATII:

-         să respecte prevederile prezentului Regulament Intern de Funcţionare, hotărârile şi deciziile coordonatorilor Clubului Fotografilor Botosani;
-         să participe în fiecare lună calendaristică la cel puţin o întrevedere a membrilor Clubului Fotografilor Botosani
-         să asiste la toate seratele şi întâlnirile fotografice la care Clubul Fotografilor are invitaţi din exterior;
-         să ia parte la vernisajele expoziţiilor de fotografie organizate de Asociatia Judeteana a Organizatorilor de Evenimente Botosani;
-         să suporte în fiecare an calendaristic toate costurile necesare pentru mărirea a cel puţin 10 fotografii personale (în format 30,5 x 45 cm) şi a paspartuurilor necesare, atunci când coordonatorii Clubului Fotografilor Botosani îi selectează lucrările şi îi cere să contribuie la îmbogăţirea colecţiei Clubului Fotografilor Botosani;
-         să se implice financiar, material şi organizatoric în realizarea expoziţiei (personale, de grup sau colective) la care participă ca expozant, neimplicarea ducând la excluderea din expoziţia respectivă;
-         să contribuie financiar şi/sau material pentru buna desfăşurare a tuturor atelierelor Clubului Fotografilor Botosani la care ia parte, în caz contrar, organizatorii desemnaţi ai acestora putându-i refuza accesul în spaţiile atelierelor;
-         la solicitarea coordonatorilor Clubului Fotografilor Botosani, care doreşte să organizeze o expoziţie colectivă a Clubului Fotografilor, să prezinte pentru selecţie numărul de lucrări cerute, în format digital, cu tematica impusă;
-         pentru o expoziţie organizată la Casa de Cultură "Mihai Ursachi" a Municipiului Iaşi, să îi prezinte în format digital coordonatorului Clubului Fotografilor macheta şi textul afişului, precum şi fotografiile, cu cel puţin 14 zile înainte de data stabilită pentru vernisajul expoziţiei;
-         în fiecare an calendaristic, să îşi îmbogăţească portofoliul personal cu cel puţin 12 lucrări, destinate site-ului şi blogului Clubului Fotografilor, pe care, în format digital, le va pune la dispoziţia coordonatorilor Clubului Fotografilor şi le va publica totodată în forumul Clubului Fotografilor, anul calendaristic fiind socotit şi pentru cei care s-au înscris în primul sau al doilea trimestru al anului respectiv;
-         cel puţin o dată la doi ani calendaristici, să-şi prezinte public, la o întrevedere a membrilor Clubului Fotografilor, un portofoliu cu lucrări;
-         să aducă în format digital coordonatorilor Clubului Fotografilor materialele pe care doreşte să le prezinte la o întrevedere (teme sau portofolii fotografice), cu cel puţin 14 zile înainte de data prezentării;
-         în forumul şi blogul Clubului Fotografilor, să contribuie la in-formarea colegilor, prin anunţuri, articole şi comentarii, în care să folosească un limbaj decent şi neofensator;
-         cel puţin o dată la trei zile, să acceseze forumul Clubului Fotografilor şi să citească noile mesaje pentru a cunoaşte problemele şi activităţile Clubului Fotografilor;
-         pentru orice activitate care necesită organizare şi programare (deschiderea unei expoziţii, prezentarea unei teme sau a unui portofoliu ş.a.) să îşi anunţe participarea în forumul Clubul Fotografilor, deoarece numai aceste înscrieri vor fi luate în considerare;
-         să respecte ordinea şi curăţenia în spaţiile oferite
-         să suporte (personal sau în grup, după caz) contravaloarea înlocuirii sau reparării obiectelor  distruse ori defectate în timpul şi din cauza unor acţiuni ale membrilor Clubului Fotografilor;
-         atunci când situaţia materială îi permite, să participe individual sau în grup, împreună cu alţi colegi din Clubul Fotografilor, la concursuri de fotografie, locale, naţionale sau internaţionale;
-         ori de câte ori are disponibilitate, să contribuie prin efort voluntar la rezolvarea problemelor Clubului Fotografilor, iniţiind şi organizând activităţi, participând la montarea şi demontarea expoziţiilor de fotografie, la transportul lucrărilor sau echipamentelor, la difuzarea materialelor promoţionale, la buna desfăşurare a excursiilor foto-documentare ş.a.m.d.;
-         să nu preia şi să difuzeze în exterior, fără avizul autorilor, informaţii din mesajele care circulă prin intermediul mijloacelor de comunicare ce aparţin în exclusivitate membrilor Clubului Fotografilor (forumul Clubului Fotografilor, corespondenţa electronică ş.a.);
-         să-şi actualizeze în permanenţă datele personale fotografice pentru evidenţa Clubului Fotografilor Botosani (număr de telefon, adrese de site, blog, e-mail ş.a.);
-         să nu se înscrie în alte cluburi fotografice ori să înfiinţeze grupări, asociaţii sau organizaţii similare ce desfăşoară activităţi fotografice asemănătoare cu cele organizate de către Clubului Fotografilor Botosani (expoziţii, proiecţii, ateliere ş.a.).

            UN MEMBRU AL CLUBULUI FOTOGRAFILOR ARE URMATOARELE
            INDATORIRI:

-         să ofere în orice situaţie (chiar şi nefotografică), sprijin de orice natură colegilor din Clubului Fotografilor Botosani;
-         să popularizeze gratuit, prin mijloacele care îi stau la dispoziţie, activitatea Clubului Fotografilor Botosani;
-         să publice în site-ul şi/sau blogul propriu adresele site-ului şi blogului Clubului Fotografilor, precum şi anunţurile şi afişele care promovează activitatea Clubului Fotografilor;
-         să sprijine înscrierea noilor membri în Clubul Fotografilor.O persoană îşi poate pierde calitatea de membru al Clubului Fotografilor prin
retragere, auto-excludere sau excludere din Clubului Fotografilor Botosani.
Retragerea din Clubul Fotografilor se consideră îndeplinită atunci când o persoană completează  o cerere tipizată de retragere, al cărei formular se gaseste în blogul Clubului Fotografilor Botosani, şi o înmânează coordonatorului Clubului Fotografilor, in acest  caz, nefiind  valabile mesajele transmise prin corespondenţă clasică ori electronică
                      

                          IN CAZUL PERSOANELOR CARE S-AU RETRAS, S-AU AUTO-EXCLUS ORI

                         AU FOST EXCLUSE DIN CLUBUL FOTOGRAFILOR

-          documentaţiile şi materialele depuse la înscriere şi în cadrul activităţilor desfăşurate la
      Clubul Fotografilor rămân în arhiva Clubului Fotografilor;
-          lucrările fotografice personale şi paspartuurile lor din colecţia Clubului Fotografilor se 
      restituie;
-          portofoliile din site-ul Clubului Fotografilor sunt şterse;
-          legitimaţiile şi însemnele Clubului Fotografilor (ecusoane, insigne ş.a) sunt recuperate;
-          conturile din forumul Clubului Fotografilor sunt desfiinţate;
-          numele sunt radiate din evidenţa Clubului Fotografilor;
-          datele personale nu vor fi făcute publice nici transmise unor terţe persoane fizice sau juridice.

                   Atât numele noilor membri înscrişi în Clubul Fotografilor cât şi numele persoanelor 
                   care au plecat din Clubul Fotografilor (prin retragere, auto-excludere sau excludere) vor fi 
                   făcute publice în blogul şi forumul Clubului Fotografilor de către coordonatorul Clubului 
                   Fotografilor.
                 O persoană care s-a auto-exclus ori a fost exclusă din Clubul Fotografilor se poate reînscrie 
                   în Clubul Fotografilor după ce au trecut 360 de zile de la data în care coordonatorul
                   Clubului Fotografilor a semnalat auto-excluderea sau a decis excluderea.
                   .Deoarece Clubul Fotografilor este o asociere liberă de persoane ce au interese fotografice
                   comune, în acest cadru nu se pot stabili normative pentru sancţiuni.
                   În funcţie de situaţie şi abateri, coordonatorii Clubului Fotografilor va hotărî, pentru  
                   fiecare caz în parte, cum să să penalizeze pe membri sau membru al Clubul Fotografilor, 
                   utilizând mijloacele disponibile (întrevederi, ateliere, proiecţii, expoziţii, excursii, site, blog, 
                   foru,ş.a.), dar numai după ce sa stabilt că s-au încălcat prevederile Regulamentului Intern de 
                   Funcţionare .


                   Sumarele întrevederilor bilunare ale membrilor Clubului Fotografilor sunt stabilite de către 
                  coordonatoriil Clubului Fotografilor şi conţin prezentări, proiecţii şi discuţii ce au ca        
                  subiecte:
-          aspecte biografice şi lucrări realizate de fotografi străini şi români;
-          teme din tehnica, estetica şi istoria fotografiei;
-          portofolii cu lucrări realizate de membrii Clubului Fotografilor;
-          probleme organizatorice şi informări.

                  Materialele necesare pentru prezentarea unui subiect la o întrevedere a membrilor Clubului
                  Fotografilor trebuie să fie predate coordonatorilor Clubului Fotografilor cu cel puţin 14 zile 
                  mai înainte de data stabilită pentru prezentare.
                  Programarea subiectelor şi prezentărilor se face prin intermediul forumului Clubului
                  Fotografilor, în ordinea cronologică a înscrierilor.
                  Seratele fotografice se organizează ori de câte ori un invitat al Clubului Fotografilor îşi     
                  vernisează o expoziţie într-una din galeriile de artă ale Asociatiei Judetene a Organizatorilor 
                 de Evenimente Botosani. Sumarul unei serate fotografice conţine o prelegere susţinută de 
                 persoana invitată şi o dezbatere publică a temei prezentate, la care pot participa şi alţi 
                 pasionaţi de fotografie, nu doar membrii Clubului Fotografilor.În limita bugetului disponibil, 
                 Asociatia Judetiana a Oragnizatorilor de Evenimente Botosani va suporta financiar, parţial 
                 sau total, cheltuielile invitaţilor Clubului Fotografilor (transport, cazare, diurnă ş.a.).
                 Nocturnele fotografice se organizează ori de câte ori mai mulţi membri ai Clubului 
                 Fotografilor doresc să se întâlnească la sediul clubului, pentru a-şi arăta unii altora lucrări 
                 fotografice recente pe care şi le doresc analizate şi comentate într-un cadru neprotocolar şi
                 nerestricţionat ca durată. Fiecare nocturnă fotografică are un organizator desemnat de către 
                 coordonatorii Clubului Fotografilor.
                 Programările şi înscrierile se fac prin intermediul forumului Clubului Fotografilor.
                 Atelierele fotografice interne au loc atunci când membrii Clubului Fotografilor doresc să se 
                  întâlnească în grupuri restrânse pentru a-şi împărtăşi unii altora cunoştinţele practice şi/sau 
                  teoretice din domeniul fotografiei..
                 Aceste ateliere se desfăşoară în marea lor majoritate în sălile disponibile ale Asociatiei        
                 Judetiene a Organizatorilor de Evenimente Botosani  şi se bazează în exclusivitate pe 
                 iniţiativele şi eforturile participanţilor.Înscrierile se fac prin intermediul forumului Clubului 
                 Fotografilor.
                 Excursiile şi drumeţiile fotografice se organizează la iniţiativa membrilor Clubului 
                 Fotografilor, traseele fiind stabilite de comun acord iar costurile fiind suportate în mod egal 
                 de către participanţi.Fotografiile realizate în excursiile fotografice sunt utilizate pentru site-ul, 
                 blogul şi/sau forumul Clubului Fotografilor.
                 Munca desfăşurată de membrii Clubului Fotografilor în cadrul acestor activităţi este neplătită
                 iar costurile aferente sunt suportate de persoanele care lucrează voluntar.
                 La cererea membrilor Clubului Fotografilor şi cu aprobarea coordonatorului Clubului
                 Fotografilor se pot organiza şi alte activităţi, nespecificate în prezentul Regulament Intern de 
                 Funcţionare.
                 Selecţia lucrărilor pentru o expoziţie organizată de Clubul Fotografilor se face de către autori 
                 pentru expoziţiile personale sau de grup ale invitaţilor sau membrilor Clubului Fotografilor;
                 sau de de către coordonatorii Clubului Fotografilor - pentru expoziţiile altor persoane decât 
                 cele amintite mai sus.
                  Orice expoziţie organizată, găzduită sau girată de Clubul Fotografilor trebuie să conţină cel 
                  puţin 24 de lucrări fotografice, această condiţie fiind necesară şi pentru expoziţiile pe care 
                  membrii Clubului Fotografilor le organizează pe proprie răspundere în alte spaţii decât cele
                  care aparţin Clubului Fotografilor.Un număr mai mic de lucrări poate fi acceptat doar atunci 
                  când pentru o expoziţie se prezintă lucrări fotografice care au dimensiuni neconvenţionale, 
                  mult mai mari decât cele uzuale.
                  
                  Măririle fotografice necesare pentru expoziţiile organizate de Clubul Fotografilor:
-          este de preferat să se încadreze în formatul 30,5 x 45 cm;
-          nu pot avea dimensiunea minimă mai mică de 18 cm;
-          nu vor fi alterate, prin post-procesare şi adăugire, cu "rame-chenare", sigle ori texte (cu numele autorului, sponsorului ş.a.)
-          vor avea scrise pe verso (de preferat pe o etichetă autocolantă) prenumele şi numele autorului, eventual şi un titlu în limba română.

                   Cheltuielile necesare pentru realizarea expoziţiilor, costurile măririlor fotografice şi ale
                   paspartuurilor sunt suportate de către autori.
                 Cu 14 zile înainte de data stabilită a vernisajului, pentru mediatizarea unei expoziţii
                   organizate de Clubul Fotografilor, autorul acesteia trebuie să îi expedieze coordonatorului
                   Clubului Fotografilor, prin poşta electronică:
-          macheta afişului expoziţiei (în format "jpg", pentru listare în format A3);
-         un Curriculum Vitae fotografic (în format "doc");
-         o arhivă în format "zip" care să conţină fişierele a 5 imagini care vor face parte din expoziţie şi un autoportret fotografic (în format "jpg", salvate la calitate maximă, cu 1000 pixeli pentru laturile mari ale imaginilor
-         o frază în care să se specifice care va fi tema expoziţiei, din câte fotografii va fi alcătuită şi ce dimensiuni vor avea lucrările.
Montarea şi demontarea expozitiei sunt sarcini exclusive ale autorilor.
Prin membrii săi voluntari şi neplătiţi, Clubul Fotografilor nu poate participa la aceste activităţi decât în cazuri excepţionale.
Pentru a putea fi contactat de vizitatorii expoziţiei, autorul trebuie să lase în galeria în care îşi expune lucrările cel puţin 40 de cărţi de vizită şi/sau pliante/cataloage personale, în care să fie specificate datele sale de contact şi, obligatoriu, preţurile de vânzare ale lucrărilor expuse (exprimate în lei).
Nici Clubul Fotografilor şi nici Asociatia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente Botosani nu percepe nici o taxă pentru vizitatorii expoziţiei şi nici un comision pentru lucrările vândute de un autor din expoziţia sa

Orice afiş al unei expoziţii organizate de către Clubului Fotografilor Botosani
trebuie să conţină:
-          Asociatia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente Botosani
-         Clubului Fotografilor Botosani
-         Prenumele şi Numele Autorului/Autorilor
-         Titlul expoziţiei
-         Expoziţie de fotografie
-         Prezintă: Prenumele şi Numele persoanei care vernisează expoziţia
-         Vernisaj: zi, dată lună an, de la ora, minutele
-         Perioadă: dată lună - dată lună an, între orele 8 şi 20;
-         siglele Clubului Fotografilor şi Asociatia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente Botosani,
 Preluarea şi tipărirea sau expunerea, fără aprobare, în orice fel de publicaţie ori spaţiu, a  siglelor Clubului Fotografilor Botosani şi Asociatiei Judetiene a Organizatorilor de Evenimente  Botosani constituie contravenţie şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
                    Machetele şi formatele afişelor pot fi oricum doresc autorii dar, pentru a fi tipărite şi 
                    difuzate de Asociataia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente Botosani, trebuie să fie 
                    aprobate în prealabil de coordonatorul Clubului Fotografilor,
                    In cadrul întregii activităţi a Clubului Fotografilor se utilizează limba română.
                    titlurile expoziţiilor, fotografiilor, proiecţiilor, textele afişelor, comunicatele, anunţurile  
                    ş.a.m.d. se redactează numai în limba română, cu diacritice, conform normativelor în  
                    vigoare.
                    Pentru albumele, cataloagele şi materialele publicitare ale Clubului Fotografilor se pot 
                    utiliza şi traduceri în limbi străine, dar numai însoţite şi de textele originale, redactate în 
                    limba română.
                    Imaginile digitale utilizate în activitatea Clubului Fotografilor, necesare pentru înscrieri sau 
                    prezentări publice de portofolii, utilizate pentru expoziţiile şi publicaţiile Clubului 
                    Fotografilor sau vehiculate în mijloacele de comunicare ale Clubului Fotografilor (site, 
                    blog, forum ş.a.), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-          să nu fie alterate, prin post-procesare şi adăugire, cu "rame-chenare", sigle ori texte (cu 
      numele autorului, sponsorului ş.a.);
-          să fie fişiere de tip "jpg", salvate la calitate maximă


Numele fişierelor imaginilor digitale utilizate în activitatea Clubului Fotografilor trebuie să fie de forma: "NumeAutor_PrenumeAutor_NumeActivitate_NumărDeOrdine_literaMsauT.jpg" (de exemplu: "Popescu_Ion_Inscriere_24_T.jpg" - pentru "literaMsauT" vezi mai jos explicaţiile).
Numele fişierelor imaginilor digitale:
-          nu vor conţine nici o specificaţie suplimentară ("M" sau "T"), în cazul imaginilor doar 
      corectate prin procesare digitală;
-          vor conţine litera M, în cazul imaginilor manipulate, "deosebite" de imaginile originale, 
      văzute prin vizorul aparatului de fotografiat; dacă nu au fost intens "îmbunătăţite", 
      fotografiile monocrome, indiferent de culoare, nu sunt considerate "manipulări";
-          vor conţine litera T, în cazul trucajelor realizate cu "filtre" digitale, colajelor făcute din 
      mai multe fotografii sau imaginilor obţinute prin tehnici combinate.
Diferenţierea imaginilor în cele trei categorii aparţine în exclusivitate bunului simţ e(ste)tic al fiecărui autor.

Rezoluţia unei imagini digitale utilizate în activitatea Clubului Fotografilor trebuie să fie:
-         maximă, de la fotografiere - pentru înscrierile în Clubul Fotografilor, prezentările publice de portofolii, expoziţiile şi publicaţiile Clubului Fotografilor;
-         cea în care latura mare a imaginii are 1000 pixeli - pentru mijloacele de comunicare ale Clubului Fotografilor (site, blog, forum ş.a.).

                    În interiorul Clubului Fotografilor, transportul fişierelor imaginilor digitale necesare 
                    activităţilor oficiale (înscrieri, întrevederi, expoziţii, proiecţii, publicaţii ş.a.) se face în 
                    exclusivitate prin intermediul compact-discurilor (C.D.), pe care autorii trebuie să-şi noteze, 
                    cu majuscule, prenumele, numele, data şi activitatea ce necesită imaginile respective iar 
                    apoi să le predea organizatorilor.
                    Transferul prin corespondenţă electronică poate fi acceptat de către coordonatorul Clubului           
                    Fotografilor doar în cazuri excepţionale.

                    Pentru portofoliile personale cu fotografii care sunt proiectate şi prezentate membrilor 
                    Clubul Fotografilor se vor respecta următoarele reguli:
-          suita de fotografii împreună cu imaginile separate care o alcătuiesc vor fi predate 
      coordonatorilor Clubului Fotografilor cu cel puţin 14 zile mai înainte de data stabilită 
      pentru proiecţie,
-          numărul minim admis de fotografii prezentate va fi de 24, iar cel maxim de 40;
-         prima "imagine" va fi un dreptunghi ce va conţine Prenumele, Numele autorului şi un eventual "Titlu";
-         ultima "imagine" va a fi un dreptunghi ce va conţine semnul ©, Prenumele, Numele autorului şi anul realizării
-         trecerile între fotografii se vor face doar cu tranziţii simple de închidere şi deschidere a cadrelor, fără a se utiliza efecte vizuale suplimentare;
-         timpul de proiecţie va fi de 10 secunde pentru fiecare cadru; astfel, în total, suita proiectată poate dura cel mult (40 fotografii + 2 "imagini") x 10 secunde = 420 s = 7 minute;
-         fundalul sonor nu este obligatoriu;
-         suita de imagini trebuie să fie realizată numai cu programe ce nu necesită o preinstalare în calculatorul ce asigură proiecţia;
-         înainte de proiecţia portofoliului, autorul este obligat să arate colegilor săi 10 lucrări ale unor personalităţi din istoria fotografiei pe care le consideră etaloane artistice personale.

                    Programarea prezentărilor de portofolii cu lucrări personale se face prin intermediul 
                    forumului Clubului Fotografilor, în ordinea cronologică a înscrierilor.
                    La o întrevedere a membrilor Clubului Fotografilor o persoană poate prezenta un singur 
                    portofoliu cu fotografii personale, proiectat ca o suită de imagini.
                    Dacă autorul nu a respectat regulile ori nu se află în sală (pentru a putea răspunde
                    întrebărilor de după proiecţie), prezentarea de imagini nu va avea loc.
                   
                     Site-ul Clubului Fotografilor conţine:
-          lista membrilor Clubului ce au lucrări în site (desfăşurată în ordinea alfabetică a                      
      numelor);
-          spaţiu pentru cel mult 40 (patruzeci) de lucrări ale fiecărui fotograf, care nu vor avea 
      titluri;
-          o secţiune specială pentru imagini din municipiul şi judeţul Botosani, realizate de 
      membrii Clubului Fotografilor, ordonate după localităţi, cartiere şi obiective turistice; 
     (selecţia se va face ţinând cont doar de reprezentativitatea şi originalitatea imaginilor, 
     neacceptându-se imagini manipulate sau truncate şi fără a se repeta fotografiile din 
     portofoliile personale;
-   o secţiune dedicată expoziţiilor Clubului Fotografilor, ce va conţine selecţii din lucrările 
     care au fost expuse.
     Realizatorul site-ului va pune la fiecare imagine câte un chenar negru, care va conţine în   
     dreapta jos, scris cu alb, textul: © Prenume NumeAutor, An.

Conţinutul fiecărui portofoliu personal din site-ul Clubului Fotografilor nu se va modifica timp de jumătate de an calendaristic.
După această perioadă, în lunile iulie şi decembrie, coordonatorii Clubului Fotografilor poate să schimbe, parţial sau total, conţinutul portofoliilor personale.

În site, pentru fiecare persoană se vor specifica doar aceste informaţii:
-          anul naşterii;
-          anul în care a început să fotografieze;
-          adresa de e-mail (protejată).

                    Blogul Clubului Fotografilor conţine:
-          afişele şi anunţurile manifestărilor Clubului Fotografilor;
-          afişele şi anunţurile altor manifestări fotografice;
-          atunci când este cazul, lucrări ale celor care au deschis expoziţii de fotografie şi ale celor care şi-au prezentat public portofolii personale;
-          diverse lucrări ale membrilor Clubului Fotografilor;
-          instantanee cu membrii Clubului Fotografilor surprinse la manifesările organizate;
-          extrase din mass-media şi link-uri ce duc spre articole care privesc activitatea Clubului Fotografilor;
-          informaţii utile despre Clubul Fotografilor ;
-          lista completă, actualizată, a membrilor Clubului Fotografilor, ce trimite, pentru cei care au, către bloguri, site-uri sau portofolii personale de fotografie;
-          textul complet al Regulamentului Intern de Funcţionare al Clubului Fotografilor;
-          formularele tipizate pentru înscrierea şi retragerea din Clubul Fotografilor;
-          siglele Clubului Fotografilor şi Asociatiei Judetene a Organizatorilor de Evenimente Botosani (pentru a putea fi preluate de realizatorii afişelor).

                    Forumul Clubului Fotografilor aparţine în exclusivitate membrilor Clubului Fotografilor şi 
                    este doar o facilitate oferită pentru a înlesni cunoaşterea şi întrajutorarea membrilor 
                    Clubului Fotografilor.

                    Pentru mesajele din Forumul Clubului Fotografilor trebuie:
-          să se utilizeze un vocabular decent şi neofensator din limba română (de dorit, cu 
      diacritice);
-          să nu se folosească fişiere care încalcă Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor şi 
      drepturile conexe;
-          să se evite orice reclamă, pozitivă ori negativă, neutilizând nume de firmă, imagini sau 
      sigle.
Deoarece mesajele din forumul Clubului Fotografilor nu sunt moderate înainte de a fi publicate, administratorii forumului îşi rezervă dreptul de a secţiona, lipi, muta, modifica sau chiar elimina ceea ce consideră că este necesar pentru o corectă comunicare.

Grupul Clubului Fotografilor este destinat comunicării eficiente a mesajelor oficiale care anunţă manifestările Clubului Fotografilor.

În site-ul, blogul, forumul şi grupul Clubului Fotografilor nu se acceptă şi nu se publică nici un fel de reclame, decât pentru acele persoane juridice sau fizice cu care, în prealabil, cu acordul Asociatiei Judetiene a Organizatorilor de Evenimente Botosani, a semnat protocoale de colaborare în interesul Clubului Fotografilor.

Fişa tipizată de înscriere în Clubul Fotografilor se completează doar cu majuscule şi conţine următoarele rubrici:
-          sigla Clubul Fotografilor
-          fisa de inscriere in clubul fotografilor
-          nume/prenume
-          telefon
-          e-mail/blog
-          varsta
-          profesia
-          data
-          semnatura

Fişa tipizată de retragere din Clubul Fotografilor conţine următoarele rubrici:
-          sigla Clubul Fotografilor
-          cerere de retragere din Clubul Fotografilor
-          nume/prenume
-          telefon
-          e-mail/blog
-          varsta
-          profesie
-          doresc să nu mai fac parte din Clubul Fotografilor, având următoarele motive: _ _ _
-          data
-          semnatura

                    Legitimaţia de membru al Clubul Fotografilor are dimensiunile de 7,5 x 10,5 cm iar 
                    conţinutul său este:
-          Asociatia Judetiana a Organizatorilor de Evenimente Botosani
-          sigla A.J.O.E.BT.
-          Clubul Fotografilor
-          sigla Clubul Fotografilor
-          legitimaţia nr. _ _ _ din anul 20_ _
-          [foto 2,5 x 3,5 cm]
-          Prenume Nume
-          seria şi numărul actului de identitate: _ _  _ _ _ _ _ _
-          această persoană fotografiază pentru a realiza expoziţii de artă fotografică şi materiale foto-documentare necesare Clubului Fotografilor
-          persoanele oficiale şi organele de ordine sunt rugate să îi acorde sprijinul necesar
-          legitimaţia este valabilă doar vizată biannual
-          presedinte – (semnatura presedintelui Asociatiei Judetene a Organizatorilor de Evenimente Botosani)
-          stampila Asociatiei Judetene a Organizatorilor de Evenimente Botosani
-          [pe verso] 2010 2011 2012 - [ştampila Clubului Fotografilor].

                
                    Sigla, Asociatiei Judetene a Organizatorilor de Evenimente botosaniSigla, Clubul Fotografilor

                    

               

           

            Clubul Fotografilor Botoşani

Fişă de retragere
NUME/PRENUME


ADRESĂ


TELEFON


E-MAIL/
BLOG


VARSTA


PROFESIA

DORESC SA NU MAI FAC PARTE DIN CLUBUL FOTOGRAFILOR BOTOSANI, AVÂND URMATOARELE MOTIVE;
                                      DATA                                                                       SEMNĂTURA
3 comentarii:

 1. Odată cu conceperea Regulamentului de organizare și desfășurare a Clubului Fotografilor, a fost făcut un pas înainte. Urmează și alți pași pe care sper sa îi parcurgem împreună...ar fi bine de știut dacă regulamentul mai poate suferii mici modificări. Felicitări celor implicați în redactarea regulamentului!

  RăspundețiȘtergere
 2. Bineinteles va fi supus pentru dezbatere in cadrul urmatoarei intalniri, daca vor fi si alte puncte de vedere, sugestii le vom analiza si le vom adopta in regulament, pentru studierea regulamentului - www.organizatorievenimente.ro

  RăspundețiȘtergere
 3. Referitor la regulament, pot sa postez banner pe blogul personal dar voi avea nevoie de codul html :D
  Are vreun admin codul ascuns pe undeva?!

  RăspundețiȘtergere